Chuyến đến nội dung chính

Gửi phản hồi ý kiến về bài viết

Gửi

Binomo help center

Tại sao tôi không thể nhận được tiền ngay sau khi tôi thực hiện lệnh rút tiền?